Bokningsvillkor

Regler gällande avbokning, ombokning, ersättare.

Av- och ombokning av kursdeltagare ska ske i Strukton Rail AB bokningsprogram. Likaså om man ska ersätta en inbokad person med en annan person, ska detta ske i ovan nämnda bokningsprogram.

14 kalenderdagar före utbildningens start upphör möjligeten att av- och omboka i bokningsprogrammet. Ordna då så att någon annan på företaget kan utnyttja kursplatsen.

Vid av- och ombokning tillämpar vi utbildningsbranschens standardregler:

  • Vid av-/ombokning 14-0 kalenderdagar före utbildningens start, debiteras full kursavgift
  • Om deltagare ej infinner sig till utbildningens start, debiteras full kursavgift
  • Ombokning i form av annan deltagare/ersättare till samma kursplats är kostnadsfri

Bekräftelser

Du som bokar en utbildning kommer att få två olika bekräftelser, en bokningsbekräftelse och en kurskallelse.

Bokningsbekräftelse mejlas omedelbart efter mottagandet till registrerad kontaktperson.

Kurskallelse mejlas till registrerad kontaktperson samt till deltagaren 7 kalenderdagar innan kursstart.

Uppgifterna kan variera mellan bokningsbekräftelsen och kurskallelsen beroende på tex; av- och ombokningar eller byte av deltagare.