Tågvarnare tunnelbana (Kat 16)

Kursen vänder sig till personer som ska arbeta i säkerhetstjänst med att tågvarna personal i spår.

T-bana_4[1]
 

Grundkrav och förkunskaper:
Spår- tunnelbehörighet (Kat. 19)
Minimiålder 20 år

Genomförd hälsoundersökning enligt Transportstyrelsens blankett (BV-FS 2000:4).
Undersökande läkare ska vara godkänd av Transportstyrelsen.

Kursfakta
Längd: 2 dagar
Pris: 1100 - 11000 kr/dag beroende på antal deltagare.

I kursen ingår ett praktiskt moment.

Efter slutförd utbildning gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande.

Hämta anmälan till säkerhetsutbildning (pdf, 807 kB)