Spår- och tunnelbehörighet (Kat 19)

All verksamhet på spåren präglas av höga säkerhetskrav. Det innebär att all personal som ska vistas i eller i närheten av spår måste uppfylla vissa hälsokrav samt genomgå en utbildning i spår- och tunnelbehörighet. Viktig information! Räkna med att läkarutlåtande och svar på drogtest tar cirka två veckor att få. Dessa måste vara oss tillhanda innan kursstart.

SL_tag
 

Väktare, Ordningsvakter Säkerhet i spår (pdf, 1215 kB) Kursen spår- och tunnelbehörighet vänder sig till personer som ska beträda SL:s spårområden eller arbeta i spårmiljö under en tillsyningsman. Kursen ger behörighet att vistas och arbeta på SL:s spårvägar, järnvägar och i tunnelbanan. Efter fullföljd utbildning gäller fastställda krav på repetitionsutbildning och utövande. 

Ett praktiskt moment ingår i kursen.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.
Genomförd hälsoundersökning, beställs via Transportstyrelsens blankett (BV-FS 2000:4)

Kursfakta:
Längd: 1 heldag

Pris:
1100 - 11000 kr/dag beroende på antal deltagare.

Hämta anmälan till säkerhetsutbildning (pdf, 807 kB) 

säkerhet i spår 5 (pdf, 14880 kB) 

 

Säkerhet i spår 2015 (pdf, 1206 kB) 

 

Väktare, Ordningsvakter Säkerhet i spår (pdf, 1215 kB) 

 

 

Safety on track (pdf, 654 kB)