Viktigt angående hälsokraven

Den som skall genomgå en säkerhetsutbildning och få en Tri-behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav. Dessa är beslutade av Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL). Kraven är framtagna med hänsyn till att spårmiljön är en riskutsatt arbetsmiljö.

För att få en Tri-behörighet för Trafikförvaltningens (SL:s) spåranläggning krävs ett läkarutlåtande samt ett alkohol- och drogtestsvar. Dessa får inte vara äldre än 6 månader vid kursens start. Läkarutlåtandet samt alkohol- och drogtestsvaret ska finnas hos utbildningsavdelningen på Strukton Rail, 7 dagar innan kursstart. Läkarintygen skickas via post eller fax till:

Strukton Rail AB
"Att Utbildningen"
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten
Fax: +46 10 480 50 01

Vi rekommenderar att vänta med att boka kursdatum tills läkarutlåtande och alkohol- och drogtestsvar är klara och alla provresultat har kommit! Räkna med att det normalt tar minst 5 arbetsdagar att få provresultatet från alkohol- och drogtest. Se även våra bokningsvillkor.

Läkare som genomför hälsoundersökningar ska ha genomgått Transportstyrelsens trafiksäkerhetsmedicinska utbildning och Trafikförvaltningens spår- kännedomsutbildning för läkare samt ha god kännedom om säkerhetsbestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (bifogad längst ner på denna sida).

Observera att det finns 2 olika hälsoblanketter att välja;
1. Läkarutlåtande kat X9 (SSÄ SÄB-0484)
2. Läkarutlåtande säkerhetstjänst Transportstyrelsens blankett (TSJ7020)

Vilken blankett som ska väljas beror på vilken/vilka kategorier som är aktuella. Se detaljerna kring detta i hälsobestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (8.3.1)

Återkommande hälsokontroller ska även genomföras med viss periodicitet efter genomgången utbildning. Dessa måste alltid kompletteras med alkohol- och drogtest.

Periodiciteten för hälsokontroller ser ut så här:
Förnyad hälsokontroll skall göras
- vart femte år till och med dagen före 41-årsdagen,
- var tredje år från och med 41-årsdagen till och med 62-årsdagen,
- varje år efter 62-årsdagen.

Läs mer om hälsobestämmelserna i bifogade dokument.

SSÄ SÄB-0484 Läkarutlåtande kat X9 (pdf, 28 kB)SSÄ SÄB-0484 Drogtest för alla kategorier (pdf, 26 kB) 

SSÄ SÄB-0484 Hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet (pdf, 328 kB)SSÄ SÄB 0478 Missbruksförebyggande arbete V5 (pdf, 1694 kB) 

 Läkarutlåtande säkerhetssjänst:

 https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/jarnvag/trafikmedicin/lakarutlatande-tsj7020.pdf

 Transportstyrelsens hälsoföreskrifter:

TSFS 2019:112

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_112.pdf

TSFS 2019:113

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_113.pdf