Viktigt angående hälsokraven

Den som skall genomgå en säkerhetsutbildning och få en Tri-behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav. Dessa är beslutade av Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL). Kraven är framtagna med hänsyn till att spårmiljön är en riskutsatt arbetsmiljö.

För att få en Tri-behörighet för Trafikförvaltningens (SL:s) spåranläggning krävs ett läkarutlåtande samt ett alkohol- och drogtestsvar. Dessa får inte vara äldre än 6 månader vid kursens start. Läkarutlåtandet samt alkohol- och drogtestsvaret ska finnas hos utbildningsavdelningen på Strukton Rail, 7 dagar innan kursstart. Läkarintygen skickas via www.wetransfer.com och att man skicka länken/filen till utbildning@strukton.se.

Vi rekommenderar att vänta med att boka kursdatum tills läkarutlåtande och alkohol- och drogtestsvar är klara och alla provresultat har kommit! Räkna med att det normalt tar minst 5 arbetsdagar att få provresultatet från alkohol- och drogtest. Se även våra bokningsvillkor.

Läkare som genomför hälsoundersökningar ska ha genomgått Transportstyrelsens trafiksäkerhetsmedicinska utbildning och Trafikförvaltningens spår- kännedomsutbildning för läkare samt ha god kännedom om säkerhetsbestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (bifogad längst ner på denna sida).

Observera att det finns 2 olika hälsoblanketter att välja;
1. SSÄ SÄB-0484 Läkarutlåtande kat X9
2. Läkarutlåtande säkerhetstjänst (BV-FS 2000:4 ändrad genom TSFS 2013:50)

Vilken blankett som ska väljas beror på vilken/vilka kategorier som är aktuella. Se detaljerna kring detta i hälsobestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (8.3.1)

Återkommande hälsokontroller ska även genomföras med viss periodicitet efter genomgången utbildning. Dessa måste alltid kompletteras med alkohol- och drogtest.

Periodiciteten för hälsokontroller ser ut så här:
Förnyad hälsokontroll skall göras
- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 t.o.m. 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Läs mer om hälsobestämmelserna i bifogade dokument.

SSÄ SÄB-0484 Läkarutlåtande kat X9 (pdf, 28 kB)SSÄ SÄB-0484 Drogtest för alla kategorier (pdf, 26 kB)Läkarutlåtande säkerhetstjänst (pdf, 634 kB) 

SL föreskrift för personal med Spår- och tunnelbehörighet (pdf, 883 kB)SL föreskrift för personal i säkerhetstjänst (pdf, 1932 kB)SSÄ SÄB-0484 Hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet (pdf, 328 kB)SSÄ SÄB 0478 Missbruksförebyggande arbete V5 (pdf, 1694 kB)