Viktigt angående hälsokraven

Den som skall genomgå en säkerhetsutbildning och få en behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav. Dessa är beslutade av Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL). Kraven är framtagna med hänsyn till att spårmiljön är en riskutsatt arbetsmiljö.

För att få en behörighet för Trafikförvaltningens (SL:s) spåranläggning krävs ett läkarutlåtande samt ett alkohol- och drogtestsvar. Dessa får inte vara äldre än 6 månader vid kursens start. Läkarutlåtandet samt alkohol- och drogtestsvaret ska finnas hos Utbildningsavdelningen på Strukton Rail innan kursstart.

Deltagare som infinner sig på en utbildning utan läkarutlåtande och alkohol- och drogtestsvar får tyvärr inte gå utbildningen.

Vi rekommenderar därför starkt att vänta med att boka kursdatum tills läkarutlåtande och alkohol- och drogtestsvar är klara och alla provresultat har kommit! Man måste räkna med att det normalt tar ca 10 arbetsdagar att få provresultatet från alkohol- och drogtest.

Läkare som utför hälsokontrollen måste ha god kännedom om den spårmiljö kursdeltagaren är tänkt att arbeta i. Företag som kan utföra dessa hälsokontroller är bl.a. Globenhälsan, Feelgood, Previa och Avonova. Återkommande hälsokontroller ska även genomföras med viss periodicitet efter genomgången utbildning. Dessa måste alltid kompletteras med alkohol- och drogtest.

Periodiciteten för hälsokontroller ser ut så här:


Förnyad hälsokontroll skall göras
- vart femte år till och med 45 års ålder,
- var tredje år i intervallet 46 t.o.m. 59 års ålder,
- varje år från och med 60 års ålder.

Ett korrekt ifyllt läkarutlåtande ska innehålla:

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. Godkänd kategori/behörighet/paragraf
  4. Läkarmottagningens kontaktuppgifter (stämpel)
  5. Undersökningsdatum
  6. Underskrift av läkare

I tillägg till detta läkarutlåtande krävs alltid provsvar från alkohol- och drogtest.

Du kan läsa mer om dessa hälsokrav i SL Tri föreskrifter som du finner nedan i form av PDF filer samt undersökningsblankett och drogtestblankett i PDF:

Blankett för Hälsoundersökning (pdf, 234 kB)Blankett för Drogtest (pdf, 216 kB) 

SL föreskrift för personal med Spår- och tunnelbehörighet (pdf, 883 kB)SL föreskrift för personal i säkerhetstjänst (pdf, 1932 kB)SSÄ SÄB-0484 Hälsoundersökning gällande trafiksäkerhet (pdf, 328 kB)SSÄ SÄB 0478 Missbruksförebyggande arbete V5 (pdf, 1694 kB)