Dispenser gällande hälsokrav

Person som inte uppfyllde hälsokraven under läkarundersökningen kan söka dispens från dessa krav.

Dispens gällande Kategori 19 - Spår- och tunnelbehörighet.

Dispenser gällande kategori 19 hanteras av SL Säkerhet enligt nedan. Alla som vill ha dispens från hälsokraven rörande kat 19, hänvisas till Feelgood företagshälsa i Marievik. De hjälper till med alla papper.

Ansökan ska innehålla:

  1. Läkarens bedömning och rekommendation till dispens, skrivs på blankett 2
  2. Personlig ansökan om dispens, skrivs på blankett 1
  3. Arbetsgivarintyg; dvs, en beskrivning av varför dispensen söks, personens arbetsuppgifter mm, skrivs på blankett 1

När SL Säkerhet har fått en korrekt ansökan, fattas beslut om dispens. I de fall dispens beviljas ska läkaren skriva ut ett hälsointyg enligt ev förbehåll. 

Processbeskrivning och blanketter finns nedan:

Processbeskrivning dispensansökan för hälsokrav enl SL Tri kat 19 (jpg, 732 kB) 

Blankett 1 Ansökan om dispens från hälsokrav enl SL Tri kat 19 (doc, 395 kB) 

Blankett 2 Utlåtande av Fläk ang dispensansökan från krav enl SL Tri kat 19 (doc, 193 kB) 

Dispens gällande övriga behörigheter.

Ansökan om undantag från de medicinska kraven görs direkt till Transportstyrelsen. Ansökan görs av dig som söker undantag. Mer infomation finns på Transportstyrelsens hemsida.