Dispenser gällande hälsokrav

Person som inte uppfyllde hälsokraven under läkarundersökningen kan söka dispens från dessa krav.

Dispens gällande Kategori 19 - Spår- och tunnelbehörighet.

Dispenser gällande kategori 19 hanteras av TF Säkerhet efter tillstyrkan av berörd läkare. Vid behov utför läkare kompletterande hälsoundersökning. För ansökningsblanketter kontaktas TF SÄK via tf.sakerhet@sll.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. Läkarens bedömning och rekommendation till dispens, skrivs på blankett 2
  2. Personlig ansökan om dispens, skrivs på blankett 1
  3. Arbetsgivarintyg; dvs, en beskrivning av varför dispensen söks, personens arbetsuppgifter mm, skrivs på blankett 1

När TF Säkerhet har fått en korrekt ansökan, fattas beslut om dispens. I de fall dispens beviljas ska läkaren skriva ut ett hälsointyg med eventuella förbehåll. 

Processbeskrivning och blanketter finns nedan:

Processbeskrivning dispensansökan för hälsokrav enl SL Tri kat 19 (jpg, 732 kB) 

Blankett 1 Ansökan om dispens från hälsokrav enl SL Tri kat 19 (doc, 395 kB) 

Blankett 2 Utlåtande av Fläk ang dispensansökan från krav enl SL Tri kat 19 (doc, 193 kB) 

Dispens gällande övriga behörigheter.

I de fall undantag från hälsokraven som anges i TSFS 2019:112 och TSFS 2019:113 beviljas, behandlas detta av Transportstyrelsen.