Grundkrav inför utbildning - SL

Här hittar du information om vilka krav som ställs vid bokning av utbildning gällande SL/Trafikförvaltningens infrastruktur och behörigheter.

Hälsokrav
Den som ska genomgå en spår- eller säkerhetsutbildning för att få en behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav. -> Läs mer om hälsokraven här <-

Dispenser gällande hälsokrav
Hur går man tillväga för att söka dispens från hälsokraven? -> Läs mer om dispenser här <-

Språkkrav
För att kunna följa utbildningarna och klara de obligatoriska proven måste kursdeltagaren ha grundläggande kunskap i det svenska språket. All utbildning och examination genomförs på svenska varför personal måste kunna tala, förstå och skriva svenska. -> Läs mer om språkkraven här <-