Strukton Rails utbildningar

Välkommen till Strukton Rails utbildningsportal. Här kan du läsa om vårt kursutbud och boka in deltagare till våra kurser. Strukton Rail tillhandahåller både tekniska och icke tekniska grund-, special- och repetitionsutbildningar för Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets alla spåranläggningar. Här ingår alla typer av säkerhetsutbildningar för personal som ska arbeta i Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets spåranläggningar.

Järnväg Tomteboda

 

Med anledning av Covid-19

Struktons utbildningsavdelning följer folkhälsomyndigheterna riktlinjer och uppmanar därmed elever som visar symptom eller är sjuka att stanna hemma.
Är man frisk och inte uppvisar några symptom kan man komma på kursen.
Precis som folkhälsomyndigheterna uppmanar vi alla att tvätta händerna ordentligt, och på varje toalett finns tillgång till handsprit.
Vi har rymliga klassrum och begränsar deltagarantalet för att öka avståndet mellan deltagarna.
Vi städar klassrummen regelbundet och spritar ytor vid behov.

Se alla våra utbildningar här. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

 

Struktons Utbildningsverksamhet

Strukton Rails utbildningar