Strukton Rails utbildningar

Välkommen till Strukton Rails utbildningsportal. Här kan du läsa om vårt kursutbud och boka in deltagare till våra kurser. Strukton Rail tillhandahåller både tekniska och icke tekniska grund-, special- och repetitionsutbildningar för Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets alla spåranläggningar. Här ingår alla typer av säkerhetsutbildningar för personal som ska arbeta i Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets spåranläggningar.

Järnväg Tomteboda

 

Se alla våra utbildningar här. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Struktons Utbildningsverksamhet

Strukton Rails utbildningar