Strukton Innovation Award

Strukton Innovation Award delas vartannat år ut till en aktör inom järnvägsbranschen. Syftet med priset är att stimulera järnvägssektorn till innovativ utveckling som kan bidra till säkerhet, förbättrad arbetsmiljö, tillgänglighet, samt kapacitet och/eller funktion i spår- och järnvägsanläggningar.

innovation award 2019_hemsidan

 

2017 delade Strukton Rail för första gången ut sitt innovationspris Strukton Innovation Award. Priset har tillkommit för att stimulera innovativ utveckling i järnvägsbranschen.

Vet du någon som är klippt och skuren för priset? Läs nedan hur vi bedömer tävlingsbidragen samt hur du nominerar.

Kriterier för nominering

Vem kan nominera?
Vem som helst kan skicka in sin nominering.

Vilka kan nomineras?

  • Företag, organisation eller individ som är verksam inom järnvägssektorn i Norden.
  • Forskare eller beslutsfattare inom ett område som stödjer utvecklingen av järnvägssektorn.

Vad kan nomineras – innovationskriterier

  • Inspirerande för sektorns utveckling av teknik och/eller arbetsmetoder.
  • Har presenterats eller implementerats på marknaden i Norden under perioden 2017-2019.
  • Utvecklande för järnvägens säkerhet, tillgänglighet, kapacitet eller funktion ur ett samhällsperspektiv.

Vid juryns bedömning premieras nomineringar som även gynnar en hållbar utveckling inom järnvägssektorn.

Skicka din nominering till innovation@strukton.se
Prisutdelningen för Strukton Innovation Award 2019 sker under mässan Nordic Rail den 8-10 oktober.

Vinst
Vinsten består av pokal, diplom och äran.

Jury
Catharina Elmsäter-Svärd - vd Sveriges Byggindustrier
Otto Nilsson - chef för Innovation och Teknik, Strukton Rail
Rein Jüriado - strateg inom forskning och utveckling hos Trafikverket och nationella godstransportrådet
Veronica Jägare - bitr. verksamhetsledare Järnvägstekniskt center (JVTC) vid Luleå Tekniksa Universitet 

SIA_Jury_2019

 

Tidigare vinnare

Bland de nominerade 2017 fanns både personer, företag och samarbetsprojekt som har bidragit till innovativ utveckling inom teknik, planeringsprocesser och arbetsmetoder. Det blev samarbetsprojektet ePilot, drivet av Luleå Tekniska Universitet, som tog hem vinsten. ePilots arbete har som mål att förbättra punktlighet och minimera störningar på järnvägen, genom beslutsstöd för underhållsåtgärder.

Juryns motivering för vinsten löd så här: Med visionen om en punktlig järnvägstrafik och rätt underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt, är ePilot ett utvecklings- och implementeringsprojekt som ligger helt rätt i tiden. Samhället rör sig snabbt framåt och ePilot är experimentlådan som kan ge branschen rätt verktyg för att hänga med i utvecklingen. 

strukton-innovation-award-finalister

På bilden finalisterna i Strukton Innovation Award 2017.
Flexiwaggon, KAJT, Torsten Nederman och ePilot

Övriga finalister var företaget Flexiwaggon, branschprogrammet KAJT samt Torsten Nederman, sektionschef inom SL, Trafikförvaltningen i Stockholm.

JURY 2017:
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier
Robert Röder, VD Strukton Rail
Veronica Jägare, biträdande verksamhetsledare Luleå Tekniska universitet