SMAK-krav Trafikverkets anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.

Vaxelbyte_hassleholm
 

SMAK-Krav Trafikverket (pdf, 812 kB)