SMAK-krav SL:s anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Storstockholms Lokaltrafiks anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.

Universitetet_TB