SMAK-krav för Kraftanläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på UE och leverantörer till kraftförsörjningsanläggningar som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering. OBS: Om uppdraget i huvudsak omfattar arbeten i eller nära spårområde (kontaktledning, spårarbeten, växel, signaler o dyl) gäller dokumentet STRUKTON-12-575, ’Generella SMAK krav för UE och leverantörer, TRV’.

Kraft