Priser och villkor avropstjänster

I en beställning hos Strukton ingår en garanti om att beställningen ska tillgodoses inom loppet av sex veckor.

Prislista avropstjänster

Spårbundna transporter inklusive lastning och lossning (på depå inför transport på bana)
En lokförare/skift
16 030 kr

Två personer/skift (lokförare och lokförarbiträde) enligt gällande föreskrifter
21 373 kr

Tjänster
Lots, SoS-planerare, tågvarnare, tillsyningsman (tsm)
801 kr/tim

Spårbesiktning 2 personer/skift
1920 kr/tim

OFP-ultraljudsprovning
30.000 kr/skift (en tekniker, tillkommer traktamente/restid)

Strukton Rail tillhandahåller även andra arbeten, då enligt villkor som fastställs vid varje beställningstillfälle. Utifrån vår kunskap om spåranläggningen kan Strukton Rail vid förfrågan ge råd om hur ett arbete bör genomföras för att uppnå bästa resultat.  

Kontakta gärna Strukton Rail vid frågor om priser, tillägg i en beställning eller vid förfrågan om specialuppdrag.

SL_tagVid avbokning ersätts den drabbade parten enligt följande villkor:

  • Bokningar av spårbundna transporter som avbeställs minst tio dagar före inplanerat arbete, ersätts med en avbokningsavgift på 25 procent av kostnaden.
  • Spårbundna transporter som avbeställs inom tio dagar före avtalad tid ersätts med 50 procent av kostnaden.
  • Strukton kan endast avboka en beställning efter överenskommelse med kund. Då är Strukton skyldig att erbjuda en ny tid inom två dygn innan eller efter tidigare avtalad tid. 
  • Extraordinära händelser hanterar Strukton i samråd med kunden. Avbokning kan i dessa fall ske utan att ersättning betalas ut.
  • Beställda spårtransporter som avbokas mindre än ett 12 timmar före avtalad tid, eller där beställaren ej infinner sig på uttalad tid, betalas av beställaren med full ersättning.
  • Arbeten och maskinresurser som avbeställs minst två dagar före avtalad tid, ersätts av beställaren med 25 procent av kostnaden. Avbeställning som sker inom två dagar före avtalad tid ersätts av beställaren med 50 procent av priset.