Tjänster för SL:s spårmiljöer

Strukton utför tjänster kopplade till SL:s spårsystem i Stockholms tunnelbana samt på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City. Här ingår vintertjänster, planering av godstransporter och säkerhetsutbildningar för personer som ska arbeta i SL:s spår.

SL_tag

De här tjänsterna erbjuder vi:

 • Spår- och transportplanering 
 • Säkerhetsutbildningar (läs mer i Utbildningsportalen här på hemsidan)
 • Spårtransporter
 • Skydds- och säkerhetsplanering av transporter och spårarbeten
 • Inbesiktning av fordon, SLL/TF-spår
 • Besiktning av spår
 • Säkerhetspersonal
 • Lots
 • Övriga produktionstjänster
 • OFP-ultraljudsprovning

Inför en beställning rekommenderar vi att ni läser Strukton Rails priser och villkor. I och med beställningen godkänner ni automatiskt Strukton Rails betalningsvillkor vid förseningar och avbokningar.

Avropsbeställning

 

Avropsblankett transporter säkerhetspersonal (pdf, 1024 kB) 

Avropsblankett besiktning OFP (pdf, 89 kB) 

Godskort vid avrop (pdf, 142 kB) 

Beställning inbesiktning fordon (pdf, 166 kB) 

Vid en beställning gör du så här: 

 1. Hämta en beställningsblankett genom att klicka på någon av dokumentlänkarna. Avropsblanketten ska alltid fyllas i.
 2. Vid beställning av godstransport eller besiktning fyller du också i respektive blankett Godskort eller Beställning inbesiktning fordon.
 3. Spara dokumenten hos dig och mejla dem i retur till avropstjanster@strukton.se
 4. Strukton Rail skickar en bekräftelse på beställningen

 

Har ni alla förberedelser på plats?

Stockholms spårmiljöer är fulla av fart och spänning, vilket också innebär en hel del säkerhetsrisker. Ett arbete i spårmiljö kräver särskilda förberedelser vad gäller klädsel, tillstånd och behörigheter. Innan beställning rekommenderar vi er därför att läsa vår Checklista vid avropsbeställning, via länken nedan.

Checklista_avropsbest (pdf, 315 kB) 


 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Avropstjänster
Tel: 010-480 53 61
e-post: avropstjanster@strukton.se

Spår- och transportplanering

Tel: 010-480 50 57

Utbildning
Tel: 010-480 50 55
För mer information om Struktons utbildningar, besök vår utbildningsportal på hemsidan.

TELEFONTID
Mån-fre 07:00 - 16:00 (Helgfri vardag)