Policydokument

Triangeln


På den här sidan finns Strukton Rails
policy för säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, samt
droger och alkohol.

Säkerhet:
Sakerhetspolicy (pdf, 129 kB) 

Arbetsmiljö:
Arbetsmiljo (pdf, 143 kB) 

Droger och alkohol:
Drog_Alkoholpolicy (pdf, 358 kB) 

Kvalitet:
Kvalitetspolicy (pdf, 129 kB) 

Miljö: 
Miljopolicy (pdf, 133 kB)