Policydokument

Triangeln


På den här sidan finns Strukton Rails
policy för säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, miljö, samt
droger och alkohol.

Säkerhet:
Säkerhetspolicy (pdf, 144 kB) 

Arbetsmiljö:
Arbetsmiljö (pdf, 140 kB) 

Droger och alkohol:
Alkohol- och drogpolicy (pdf, 361 kB) 

Kvalitet:
Kvalitetspolicy (pdf, 129 kB) 

Miljö: 
Miljöpolicy (pdf, 133 kB)