Lisa Borges

Struktons kommunikationschef Lisa Borges har lång erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning. Med kompetens inom kommunikation, CSR och ett starkt engagemang för företags hållbara utveckling diskuterar hon gärna järnvägen i samhällsdebatten, och hur tåget kan bli ett ännu mer attraktivt alternativ för hållbarhetsmedvetna resenärer och transportörer.