Helga Valdimarsdottir

Helga Valdimarsdottir är regionchef på Strukton Rail, med lång erfarenhet av underhåll och utveckling av järnväg. Hon är styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier Väst och Samhällsbyggarna i Väst. Dessutom är hon ordförande i Angereds boxing club, med bakgrund i Göteborgs stads råd för integration och samhällsgemenskap. Helga diskuterar gärna hur vi kan bygga ett socialt hållbart samhälle genom integration och jämställdhetsarbete. Och inte minst, vilken roll järnvägen har i samhällsbygget.