Strukton Rails ledning

Strukton Rails ledningsgrupp består av elva personer, där VD är ordförande.

LEDNINGEN BESTÅR AV:

Robban_webbRobert Röder, VD

 

Sofia_webbSofia Sartor, Ekonomichef

 

Hakan_webbHåkan Hansson, Marknadschef

 

Gunnar_webbGunnar Strömberg, HR-chef

 

Lars_webbLars Schyllander, Regionchef Öst och ordförande Produktionsledningen

 

Helga_webbHelga Valdimarsdottir, Regionchef Väst
Pernilla_webbPernilla Merkenius, Regionchef Syd

 

Linda_webbLinda Beckerfjärd, Inköpschef

 

Sheila_webbSheila Skog, Bolagsjurist

 

Johan_B_webbJohan Börjesson, Strategichef och ordförande BEX-rådet

 

Peter_A_webbPeter Arozenius, Chef Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö