Strukton Rails ledning

Strukton Rails ledningsgrupp består i dagsläget av sju personer, där VD är ordförande.

I STRUKTON RAILS LEDNINGSGRUPP INGÅR:

Robert Röder
VD

Håkan Hansson
Marknadschef

Gunnar Strömberg
HR-chef

Kristian Hammarberg
Regionchef Stockholm, ordförande Q-rådet

Lars Schyllander
Regionchef Öst, ordförande Produktionsledningen

Johan Börjesson
Strategichef, ordförande BEX-rådet