Strukton Rails ledning

14 personer ingår i Strukton Rails ledningsgrupp. VD är ordförande.

 

Robban_vald_fixRobert Röder, VD
Sofia_fixSofia Sartor, Ekonomichef
Foto ID06Pernilla Merkenius, Regionchef Syd
Lars_fixLars Schyllander, Regionchef Öst
Helga_vald_fixHelga Valdimarsdottir, Regionchef Väst
Gunnar S_fixGunnar Strömberg, HR-chef
Linda_fixLinda Beckerfjärd, Inköpschef
Hakan_fixHåkan Hansson, Marknadschef
Johan_fixJohan Börjesson, Strategichef
PeterA_fixPeter Arozenius, KMA-chef
Sheila_vald_fixSheila I Skog, Bolagsjurist

 

Niklas A_fixNiklas Andersson, Säkerhetschef

 

 

Ej på bild:

Hans Repsgård

AO-chef Maskin

Ulf Urbanek

AO-chef Kraft