Strukton Rails ledning

I Strukton Rails ledningsgrupp ingår elva personer. VD är ordförande.

LEDNINGEN BESTÅR AV:

 

Robert Röder

VD

Sofia Sartor

Ekonomichef

Lars Schyllander

Regionchef Öst, ordförande Produktionsledningen

Helga Valdimarsdottir

Regionchef Väst

Pernilla Merkenius

Regionchef Syd

Gunnar Strömberg

HR-chef

Håkan Hansson

Marknadschef

Linda Beckerfjärd

Inköpschef

Johan Börjesson

Strategichef, ordförande BEX-rådet

Peter Arozenius

KMA-chef 

Sheila Skog

Bolagsjurist