Historik

Strukton Rail AB hette tidigare Banproduktion och var från början en del av Storstockholms Lokaltrafik (SL), som underhållare av Storstockholms tunnelbane- och spårvägsnät. År 2000 bröts sig Banproduktion loss från SL och blev ett eget landstingsägt bolag.

Termit_besk1

 

2003 såldes 60 procent av Banproduktions aktier till det holländska företaget Strukton Railinfra BV. Svensk lagstiftning hade tidigare gjort att Banproduktion inte tilläts utföra uppdrag utanför Stockholms län. I och med privatiseringen öppnades en helt ny marknad för det svenska bolaget som nu hade möjlighet att konkurrera om underhåll av järnvägs- och spårvagnslinjer inte bara i Sverige utan i hela Europa. År 2007 blev Strukton Railinfra 100-procentig ägare till Banproduktion och idag har hela koncernen Strukton Railinfra bytt namn till Strukton Rail – en infrastrukturleverantör med verksamhet i Västeuropa och globalt i olika infrastrukturprojekt.

Strukton Rail grundades i Holland 13 december 1922.