Om oss

Strukton Rail AB har drygt 850 medarbetare och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi erbjuder alltifrån enskilda insatser till helhetsentreprenader för järnväg och har full kompetens inom BEST-teknikerna (Bana, El, Signal och Tele).

VGG underhall

 

Strukton Rail AB är ett företag som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det svenska bolaget ingår i koncernen Strukton Rail, med drygt 4000 anställda och verksamhet i sex länder i Europa. Järnvägskoncernen ingår i Strukton Group, ett holländskt infrastrukturbolag som förutom järnväg också bygger och anlägger vägar, fastigheter och andra infrastrukturlösningar.

Strukton Rail AB har drygt 850 medarbetare och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi erbjuder alltifrån enskilda insatser till helhetsentreprenader för järnväg och har full kompetens inom BEST-teknikerna (Bana, El, Signal och Tele).

Strukton Rail AB är Nordens ledande privata järnvägsaktör. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kvalitet och säkerhet i våra spåranläggningar och vår devis för en trygg, säker och hållbar järnväg är ett starkt fokus på förebyggande underhåll – We find it before it breaks.