Nyheter

 • 02 06 2014

  Strukton underhåller Nynäsbanan och Västra stambanan

  Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att ansvara för järnvägens infrastruktur i södra Storstockholm. Det nya avtalet gäller från 1 oktober 2014 och omfattar drift och underhåll av bandelarna Västra stambanan och Nynäsbanan, mellan Älvsjö och orterna Gnesta och Nynäshamn.

  Läs mer

 • 31 03 2014

  Ingen övertalighet vid Struktons förvärv

  Ingen personal blir övertalig i samband med Struktons köp av Balfour Beatty Rail AB. Alla anställda behåller jobbet, samtidigt som det blir vissa förändringar i ansvars- och rollfördelningen inom Strukton.

  Läs mer

 • 09 01 2014

  Anders Gärdström tillträder som vice vd på Strukton Rail

  STOCKHOLM 2014-01-09 Anders Gärdström lämnar sin post som vd i Balfour Beatty Rail Skandinavien för att inleda uppdraget som vice vd i Strukton Rail AB, med tillträde den 9 januari 2014. Förändringen sker i samband med att Strukton slutför förvärvet av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet.

  Läs mer

 • 19 12 2013

  Julgåva till katastrofhjälpen i Filippinerna

  I år består Strukton Rails julgåva av 50 000 kronor till UNICEF och deras arbete i Filippinerna efter tyfonen Hayian i november.

  Läs mer

 • 10 12 2013

  Strukton Rail köper Balfour Beatty Rail Skandinavien

  Strukton Rails ägare Oranjewoud N. V. meddelar idag att dotterbolaget Strukton Rail har undertecknat ett förvärv av Balfour Beatty Rail Skandinavien. I förvärvet ingår all Balfour Beatty Rail Skandinaviens pågående järnvägsverksamhet i Sverige och Danmark. Strukton Rail kommer att driva all verksamhet vidare under namnet Strukton Rail. De slutgiltiga finansiella delarna av affären genomförs i början av 2014.

  Läs mer

 • 09 12 2013

  Säkerhetsåtgärder inom Strukton Rail

  Strukton Rails säkerhetsmål är att ingen ska drabbas eller förolyckas i samband med vårt arbete på järnvägen. Efter en olycka 2010 då en Struktonanställd omkom under ett snöröjningsarbete, har en rad säkerhetsåtgärder implementerats i snabb takt, i flera fall till en högre säkerhetsnivå än vad gällande föreskrifter kräver.

  Läs mer

 • 09 12 2013

  Strukton beläggs med företagsbot efter dödsolycka

  STOCKHOLM 2013-12-09 1 februari 2010 omkom en av Struktons medarbetare vid ett snöröjningsarbete på järnvägen, vid Linghems station söder om Linköping. Idag yrkar åklagaren på att Strukton beläggs med en företagsbot på 3 miljoner kronor för händelsen. Strukton erkänner sitt fulla ansvar vid arbetsplatsolyckan och kommer inte att motsätta sig boten.

  Läs mer

 • 11 11 2013

  Stärkt skydd för järnvägsanställda

  Trafikverket inför en ny regel som stärker skyddet för dem som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Enligt den nya regeln måste spåret som snöröjs vara helt avstängt från tågtrafik, vilket inte har krävts tidigare. Strukton Rails säkerhetschef Niklas Andersson är lättad efter beskedet.

  Läs mer

 • 02 09 2013

  Citybanans spårsystem byggs av Strukton

  Strukton Rail AB har fått uppdraget att bygga hela spårsträckningen med tillhörande teknik inom projektet Citybanan i Stockholm. Beställningen kommer från Trafikverket och är värd 207 miljoner kronor.

  Läs mer

 • 15 07 2013

  Strukton får förnyat ansvar på Södra stambanan

  Strukton Rail har tecknat en ny avtalsperiod med Trafikverket för underhåll av järnvägen på Södra stambanans norra del. Kontraktet gäller i minst fem år med start i maj 2014. Uppdraget har ett sammanlagt värde av 700 miljoner kronor.

  Läs mer