Nyheter

Världsmiljödag med fokus på utsläpp

05 06 2019

Idag firas Världsmiljödagen. Strukton firar att CO2-utsläppen från företagets bilar minskade med 14 procent under 2018, vilket var en bra bit över minskningsmålet på 10 procent. - Vi är stolta men inte nöjda. Strukton kan, och ska, minska miljöbelastningen från våra arbeten ännu mer, konstaterar hållbarhetschef Johan Sundqvist.

Bil SSB1 

2019 breddar Strukton sin mätning av CO2-utsläpp till att gälla även arbetsfordon och maskiner. En ny resepolicy sätter fokus på hur anställda prioriterar olika transportslag vid resor i tjänsten.

‑ Trots att vi jobbar inom järnväg - en miljömässigt hållbar sektor - så kör de flesta av våra anställda mycket bil i jobbet. Tågen går inte till våra arbetsplatser, som ofta ligger avsides och svårtillgängligt. Dessutom jobbar våra medarbetare huvudsakligen natt, när kollektivtrafiken står stilla. Eftersom bilkörningen är Struktons största miljöbelastning har vi inledningsvis prioriterat minskning av utsläpp från vår bilflotta. Just nu är vi mitt i en omställning från fossila bränslen till eldrift, berättar Johan.

Under 2018 ökade utsläppen inom EU för fjärde året i rad, enligt statistik från den Europeiska miljöbyrån EEA. Störst andel av ökningen stod industrin och transporterna för.

 

Läs mer om Struktons hållbarhetsarbete på www.strukton.se/ansvarsfullt-foretagande1/