Nyheter

Tillståndsbaserat underhåll med förnyad POSS plattform

25 10 2019

Nu lanserar Strukton den förnyade och molnbaserade POSS Online R7- plattformen. Därmed tas anläggningsövervakning för järnväg till en helt ny nivå.

Poss Online R7 nyhet 

POSS  är Struktons övervakningssystem som förser infrastrukturägare med information om statusen hos viktiga järnvägskomponenter. Algoritmer analyserar och tolkar den insamlade datan för att sedan rapportera grundorsaken till olika problem i anläggingen. På så sätt får infrastrukturägaren information i god tid och hinner planera underhåll innan komponenterna går sönder. Metoden är ett sätt att förbättra tågens punktlighet.

En av många utmaningar som järnvägsentreprenörerna står inför är att uppnå målen om en pålitlig järnväg, detta medan infrastrukturen utsätts för allt högre belastning på grund av tätare och tyngre tågtrafik. Den ökade belastningen på järnvägsnätet innebär mer slitage, samtidigt som det innebär färre och kortare tidsfönster för inspektion och underhåll. Detta kräver i sin tur ett smartare och mer målinriktat underhåll.

Från tidsbestämt till tillståndsbaserat underhåll
Med nya POSS Online R7 kan infrastrukturförvaltaren få en tydlig uppfattning om anläggningens status vilket gör det lättare att kontrollera, hantera och planera underhållet.  Systemet omvandlar data om anläggningen, till information som i förväg talar om vilka åtgärder som behöver göras. Grundproblemet analyseras alltså automatiskt och förvaltaren får relevant information direkt.

Assistent för virtuellt underhåll
Den nya POSS Online R7-plattformen fungerar som en virtuell underhållsassistent och bidrar till utvecklingen av nya underhållsstrategier. På Struktons kontrollcenter utvärderas information från systemet. Centret är ett stöd till infrastrukturförvaltaren under övergången till en tillståndsbaserad underhållsmetod. Den nya plattformen stödjer också användningen av smartphones, bärbara datorer och andra enheter, och underlättar samtidigt för fler användare och fler program. Den öppna IT-miljön gör systemet kompatibelt med befintliga och kommande plattformar vilket framtidssäkrar integrering med exempelvis IoT-sensorteknologi. 

Nyfiken på att veta mer? Kontakta Michel Nordeman, michel.nordeman@strukton.se