Nyheter

Strukton Sveriges tf vd är utsedd

14 06 2019

Strukton Rails styrelse har utsett Lars Schyllander till tillförordnad vd för Strukton Rail Sverige. Lars ersätter Robert Röder, som 12 juni meddelade att han lämnar Strukton Rail för ett nytt uppdrag. Beslutet gäller med omedelbar verkan tills rekryteringen av en permanent vd är klar.

Lars_fix 

Lars har haft rollen som regionchef på Strukton Rail sedan 2011. Dessförinnan har en bred och lång erfarenhet inom branschen, bland annat som Driftchef, Logistikchef och Banområdeschef på Trafikverket och Banverket. Styrelsen gör bedömningen att han är väl lämpad att leda företagets arbete och fastställda strategi.

̵  Det är med stort förtroende som vi har utsett Lars Schyllander till tf vd för Strukton Sverige, säger koncernchef och styrelseordförande Jacob Zeeman i en kommentar. Lars känner bolaget, har gedigen kompetens inom järnvägssektorn och är väl insatt i utvecklingsresan som den svenska verksamheten befinner sig i.

Förändringen gäller från och med 2019-06-12.

Vid frågor, kontakta Kommunikationschef Lisa Borges, 010-480 56 22, lisa.borges@strukton.se