Nyheter

Efter TV4s inslag om ”brölfester” – så här agerar Strukton Rail

01 11 2019

Onsdag 23 oktober gick TV4 ut med ett avslöjande om att alkohol sålts illegalt på ett ledningskontor i Järfälla. Kontoret delas av ett antal företag som arbetar på Mälarbanan - däribland Skanska som är huvudentreprenör, samt Strukton Rail och Atkins.

sthlm mitt029_besk 

Inför nyhetsinslaget fick Strukton möjlighet att återkomma med skriftliga svar om hur vi ställde oss till avslöjandet, samt hur Strukton hanterar drog- och alkoholrelaterade frågor. Svaren publicerades på TV4s hemsida tillsammans med svar från övriga företag.

I följande dagars nyhetsrapportering i TV4 omnämndes Strukton i förbigående och Struktons arbetsmaskiner figurerade i bild. Nyhetsrapporteringen fokuserade däremot på Skanska som är huvudentreprenör på arbetsplatsen. TV4 kontaktade aldrig Strukton för kommentarer om hur våra anställda berörs eller vad Strukton gör efter misstankarna om alkohol och misskötsamhet på jobbet. Lördag 26 oktober kontaktade vi därför TV4 för att erbjuda en intervju, men TV4 valde att avstå. 

Struktons åtgärder efter granskningen

Efter TV4s inslag har Strukton genomfört misstanketest av CDT och PET (alkoholmarkörer) på  medarbetare, underentreprenörer och inhyrd personal som varit stationerade på kontoret i Järfälla. Detta för att kunna inleda rehabprogram om någon eller några av personerna visar sig ha alkoholproblem. I händelse av testresultat som inte visar på hög alkoholkonsumtion så underlättar det för våra anställda och inhyrd personal att bemöta misstankar om missbruk och oaktsamt uppförande.

 

Vid frågor, kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Borges 010-480 56 22.