Nyheter

Struktons anställda går hållbarhetsutbildning

13 12 2018

Hållbarhetsarbetet är viktigt i Struktons verksamhet och för att nå målen behöver alla medarbetare arbeta åt samma håll. Från och med december 2018 finns därför webbutbildningar i företagets miljöarbete och uppförandekod för alla medarbetare.

webbutbildning 

Utbildningarna kommer att vara en viktig del i företagets hållbarhetsarbete, och det ställs krav på att alla anställda ska ha genomgått utbildningarna inom ett halvår. Ett av Struktons mest prioriterade hållbarhetsområden är antikorruption. Företaget har också ett mål om att minska utsläppen av koldioxid från drift- och förmånsbilar med 10 % (kg CO2) per anställd.

- Att vi värnar om miljön, klimatet och våra anställdas arbetsmiljö är en förutsättning om vi ska kunna säga att vi är på rätt spår i vårt hållbarhetsarbete. Vi har lagt kurserna på webben för att våra anställda ska ha möjlighet att gå utbildningarna när det passar dem, säger Hållbarhetschef Johan Sundqvist.

Senast 31 maj 2019 ska alla anställda ha genomgått utbildningarna.    

Har du frågor kring kurserna eller vill veta mer om vårt arbete med miljö och uppförandekod, kontakta Hållbarhetschef Johan Sundqvist, 010-480 56 08 eller Bolagsjurist Sheila Skog 021-40 81 50.