Nyheter

Strukton Rail övertar Eltels järnvägsverksamhet i Danmark

31 01 2018

Idag står det klart att Strukton Rail A/S förvärver Eltels danska verksamhet inom drift och underhåll av järnväg. Den slutliga transaktionen som nu har genomförts omfattar underhållskontrakt för Sund & Bælt samt arbetsutrustning för järnvägsunderhåll. Förvärvet innebär också att 26 tidigare Eltel-anställda går över till Strukton Rail.

Sund og Baelt 

Balansakt på bron över Stora Bält, Danmark

För Strukton Rail Danmark innebär den nya verksamhetsdelen förstärkning inom teknikområdena kraftförsörjning och spårunderhåll.

‒ Vi är väldigt glada för tillskottet av Eltels danska järnvägsverksamhet och för våra nya kollegor. Förvärvet innebär att Strukton Danmark fått ett nytt ”kompetens-ben” inom teknikområdet kontaktledning, samtidig som vi stärker vår kompetens inom områdena kraftförsörjning och spårunderhåll. Underhållskontraktet för Sund & Bælt kommer dessutom att ha en betydande roll i vår fortsatta utveckling av järnvägsunderhåll och Asset management. Här har vi kompetens som blir viktig i vårt fortsatta arbete med att utveckla strategier och teknologi som kan optimera järnvägsunderhållet, säger Jens Christian Jensen, VD för Strukton Rail Danmark.

För ytterligare information, kontakta Strukton Rail Danmarks VD Jens Christian Jensen, +45 31 14 50 90, jens.jensen@strukton.dk.