Nyheter

Strukton Rail övertar svensk järnvägsverksamhet från Eltel

03 04 2018

29 mars blev det klart att Strukton Rail övertar den svenska delen av Eltels järnvägsverksamhet. I övertagandet ingår fem leveransprojekt kopplade till järnvägsunderhåll, samt maskiner och fordon. Samtidigt innebär det att 33 tidigare Eltel-anställda går över till Strukton Rail AB.

Strukton Norr 15_besk 

I avtalet med Eltel ingår också en överenskommelse om att Strukton Rail går in som underleverantör i vissa underhållsprojekt som drivs vidare av Eltel. Projekten är nära sitt slutförande och beräknas vara klara under 2019.

‒ För oss innebär det här övertagandet en naturlig utveckling av Struktons kärnverksamhet, som är att leverera underhållslösningar för järnväg. Nu ser vi fram emot att påbörja arbetet i de fem nya projekten och att som underleverantör bidra till slutleveransen i Eltels övriga underhållsuppdrag, kommenterar Strukton Rails VD Robert Röder.

Verksamhetsövertagandet gäller från och med 1 april 2018.                                                                                                                   

Vid frågor om verksamhetsövertagandet, kontakta Strukton Rails VD Robert Röder, tel. 010-480 50 10, e-post robert.roder@strukton.se.