Nyheter

Testbana på järnväg får nytt signalsystem

05 06 2017

Under 2017 installerar Strukton Rail det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS på en testbana mellan Katrineholm och Åby. Det är på Trafikverkets uppdrag som systemets funktionalitet ska testas i verklig järnvägsmiljö, utan att påverka trafiken.

ERTMS_railwaysignalling.eu 

ERTMS är ett system som införts inom EU för att förenkla tågtransporter mellan länder och frigöra tid för tätare trafik. I Sverige används fortfarande det äldre ATC-systemet, men Trafikverket förbereder nu successivt för att installera ERTMS. År 2035 beräknas ERTMS vara installerat i sin helhet i Europa. Struktons arbeten går bland annat ut på att förbereda testbanans teknik för det nya systemet.

‒ Vi kommer att parallellutrusta banans ATC-signaler med de två olika ERTMS-systemen som ska testas. Vid banans ändpunkter installerar vi signalkodare som skickar information till ombordutrustningen på banans testtåg, om vilket av ERTMS-systemen tåget ska följa, berättar Eva Spove, platschef Strukton Rail.

Baliser, teknikhus, el- och telekopplingar samt signalkopplingar mellan ny och redan existerande teknik är annan järnvägsutrustning som Strukton bygger ut testbanan med. Arbetet drar igång vecka 23 och ska vara klart i november 2017.

Vid frågor om Strukton Rails arbeten, kontakta arbetschef Johnny Ljung, 010-480 56 97, johnny.ljung@strukton.se.

Vid övriga frågor om Strukton Rail, kontakta kommunikationschef Lisa Borges, 010-480 56 22, lisa.borges@strukton.se.

 

Läs mer om ERTMS i Sverige och Europa:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/Om-ERTMS/


http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/home.aspx