Nyheter

Tågförseningar skrämmer bort tre av tio resenärer

28 06 2017

Hela 27 procent av svenskarna har någon gång valt bort tåget som färdmedel av rädsla för förseningar. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts av underhållsföretaget Strukton Rail.

jarnvag 

Så sent som under midsommarhelgen drabbades tågresenärerna av förseningar på grund av en kabelolycka söder om Stockholm. Det är inte alla avbrott som går att förutse, men enligt Strukton Rail skulle problem i trafiken på grund av exempelvis signalfel och nedrivna kontaktledningar kunna minska.

– Många problem och förseningar kan undvikas genom ökad användning av ny teknik. Därför efterlyser vi mer utrymme för innovation och utveckling i upphandlingen av järnvägsunderhåll, säger Otto Nilsson.

I dag utförs järnvägsarbeten huvudsakligen manuellt, trots att det finns teknologiska lösningar som kan effektivisera underhållet. Smarta besiktningsfordon, sensorövervakning och digitala planeringsverktyg skulle enligt Strukton Rail kunna förbättra tågens punktlighet.

Företaget föreslår också att en nollvision införs för järnvägsfel.

– Vi vill samla hela järnvägssektorn kring en nollvision för tekniska fel på järnvägen. En sådan målbild vore en stark drivkraft i vårt arbete för att skapa nya lösningar och en robust järnväg, säger Otto Nilsson, innovations- och teknikchef på Strukton Rail.

För mer information:
Otto Nilsson, chef innovation & teknik Strukton Rail, 070-640 27 99, otto.nilsson@strukton.se
Lisa Borges, kommunikationschef Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

 

Fakta Sifoundersökning:
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt. Den genomfördes av Kantar Sifo under perioden 3–8 maj i år.

Har du någon gång valt bort tåg som resealternativ av rädsla för att bli försenad och i stället åkt bil eller flyg?

Andel svarande, procent

Ja, har valt bort tåg på grund av förseningsrisken

27 %

Nej, har inte valt bort tåg på grund av förseningsrisken

71 %

Tveksam, vet ej

2 %