Nyheter

Strukton tar nytt grepp i hållbarhetsarbetet

25 01 2017

Strukton inleder 2017 med att skala upp sitt hållbarhetsarbete. Företaget gjorde nyligen en intressentanalys och går nu vidare med en väsentlighetsanalys. På kort sikt är fokus att minska miljöbelastningen från företagets verksamhet.

Johan S 

‒ I väsentlighetsanalysen frågar vi våra nyckelintressenter vilka områden de anser att Strukton bör prioritera i hållbarhetsarbetet. Intressenterna har en viktig roll om vi ska uppnå våra mål och samtidigt skapa en bra kostnadseffekt och samhällsnytta av vårt arbete. Undersökningen kommer att bli väldigt intressant och vi ser fram emot resultaten, säger Strukton Rails hållbarhetsstrateg Johan Sundqvist.

Bland Struktons intressenter finns kunder, medarbetare och ägarrepresentanter. Mer ovanligt är det att inkludera sina konkurrenter i undersökningen, vilket Strukton valt att göra.

‒ Vi har nära samarbeten med andra järnvägsföretag kring branschfrågor om säkerhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Därför är deras synpunkter viktiga för Struktons utveckling och för samarbetet med våra kunder, menar Johan.

När väsentlighetsanalysen är klar är det dags att bestämma vilka aktiviteter företaget ska jobba med.

‒ Det är viktigt att aktiviteterna är relevanta och effektiva för oss att jobba med. Dessutom ska de vara mätbara och ha tydliga målsättningar så att vi kan följa utvecklingen över tid, avslutar Johan.

I Strukton Rails intressentanalys har sju nyckelintressenter identifierats: kunder, ägare, myndigheter, medarbetare, leverantörer, fackförbund och konkurrenter.

Vid frågor om Strukton Rails hållbarhetsarbete, kontakta hållbarhetsstrateg Johan Sundqvist, 010-480 56 08, johan.sundqvist@strukton.se.