Nyheter

Strukton bygger ut Tvärbanan i Stockholm

22 03 2017

26 mars inleder Strukton Rail arbetet med att rusta och bygga ut Tvärbanan. Arbetet startar vid station Mårtensdal i södra Stockholm och ingår i den stora utbyggnaden och installationen av nytt signalsystem på Tvärbanan mellan Sickla och Solna.

Tvarbanan 

Samtidigt som banan får nytt signalsystem bygger Strukton nya vändspår i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Vändspåren gör det möjligt för spårvagnar att vända, byta riktning och trafikera en begränsad sträcka på Tvärbanan, exempelvis vid rusningstrafik. Tillsammans med det nya signalsystemet öppnar vändspåren för tätare och mer flexibel trafik. Förutom vändspåren ansvarar Strukton Rail för vissa komponentbyten i signalsystemsbygget.

- Vi börjar med att riva en del av Tvärbanans anläggning innan vi flyttar befintliga spår och gör plats för de nya vändspåren. Sedan bygger vi vändspår och nya växlar, berättar Bart van Odijk, platschef vid Strukton Rail.

På söndag går alltså startskottet för ett halvår av intensiva arbeten. Strukton är klara i slutet av juni, sedan följer tester av signalsystem och spår innan trafiken kommer igång. I arbetet kommer det att vara stort fokus på att hålla buller och andra störningsmoment på en rimlig nivå för boende längs Tvärbanan.

-Vår arbetstid är 7-19 på vardagar men vid några tillfällen kan vi behöva jobba helg och natt för att klara tidplanen. Då gäller extra stränga regler för bullriga arbeten. Det finns bullermätare utplacerade längs hela arbetsområdet och med hjälp av dem kan vi hålla bra koll på ljudnivån, säger Bart.

Det nya signalsystemet ska knyta samman den Tvärbana som har ny ändstation i Sickla, med banan som har slutstation i Solna. Det betyder att trafikanterna i framtiden slipper dagens spårvagnsbyte i Alvik. När arbetena är klara i oktober kan resenärerna glädjas åt en spårvagn som tar dem längre, med flexiblare och tätare trafik.

FAKTA: Strukton Rail bygger ut Tvärbanan med vändspår vid Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Byggstart är 26 mars med slutdatum 30 juni, då tester av banan tar vid. I oktober drar trafiken igång igen. I Årstaberg och Alviks Strand arbetar Strukton Rail som underentreprenör åt Sveab.


Vid frågor om Strukton Rails arbeten, kontakta platschef Bart van Odijk, 010-480 56 06 eller kommunikationschef Lisa Borges, 010-480 56 22. Vid övriga frågor om utbyggnaden av Tvärbanan, kontakta SL eller läs mer på sll.se/signalsystem-tvarbanan.