Nyheter

Strukton gör dubbelförlängning

05 10 2017

Inom loppet av några veckor har två av Struktons uppdrag för underhåll på järnvägen förlängts med ett respektive två år. ‒ Det känns jättebra och vi är både stolta och glada att Trafikverket vill förlänga de här samarbetena med oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander.

vgg6 

Inom loppet av några veckor har två av Struktons uppdrag för järnvägsunderhåll blivit förlängda.

Det gäller dels järnvägen i södra Stockholm på sträckorna Älvsjö - Gnesta samt Älvsjö – Nynäshamn, där ansvaret förlängs med två år och därmed får nytt slutdatum 2021-09-30.

På södra stambanan mellan Nässjö och Katrineholm, Åby och Järna samt mellan Finspång och Kimstad blir det en ettårig förlängning av Struktons underhållsuppdrag, med nytt slutdatum 2020-04-30.

‒ Det känns jättebra och vi är naturligtvis både stolta och glada att Trafikverket vill förlänga de här samarbetena med oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander.

Båda förlängningarna gäller järnvägsunderhåll och omfattar all teknik inom bana, el och signal samt felavhjälpning och vinterunderhåll. Den här typen av uppdrag löper som regel mellan fem och sju år och tilldelas genom upphandling av Trafikverket.