Nyheter

Strukton förbereder inför Olskroken planskildhet i Göteborg

13 04 2017

I påsk genomför Trafikverket några av de förberedande järnvägsarbetena för att förbättra trafiklösningarna runt Göteborg. Strukton Rail driver ett av projekten, som ingår i bygget av Olskroken planskildhet. Under påskhelgen gör företaget arbeten för att minska mängden godstrafik till och från Göteborgs hamn som passerar via centrala Göteborg.

Påskarbeten_Strukton 

I Strukton Rails påskarbeten ingår att Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås får tre nya spårväxlar som monteras in med hjälp av en stor spårgående kran. Arbetet är tekniskt omfattande och kräver precision, med stort fokus på säkerheten. Därför kommer sträckan Göteborg – Vårgårda att stängas av för all trafik mellan kl 12.00  söndag 16/4 och 24.00 måndag 17/4. Spåren kommer att vara avstängda i bägge riktningarna.

‒ Arbetena vi utför ska bidra till ökad kapaciteten för pendel-, regions- och fjärrtrafik till och från Göteborgs Central genom att dirigera om delar av godstrafiken från området, berättar Bengt-Ivan Norberg, platschef och ansvarig för Strukton Rails ombyggnadsarbeten under påsken. 

Förutom montering av nya växlar och spår på stambanan, ska Sävenäs bangård få sig ett lyft. Det arbetet går bland annat ut på att förbereda bangården för att ta emot fler tågvagnar vid behov.

‒ Trafikverket har planerat påskarbetena så att vi utför alla större arbeten på flera fronter samtidigt när trafiken ändå är avstängd. Det blir effektivare och innebär dessutom att resenärerna påverkas så lite som möjligt av våra arbeten, säger Bengt-Ivan.

Natten mot tisdag 18 april är Struktons arbeten klara. Då återställs järnvägen till trafikfärdigt skick.

 

FAKTA: Under påskhelgen passar Trafikverket på att genomföra större arbeten på järnvägen eftersom färre personer tågpendlar under den här perioden. Tågtidtabellen är anpassad efter spårarbetena, men skulle planerade resor ändå påverkas kan den som reser ta hjälp av sitt tågbolag för att planera om resan. (Resenärer hänvisas alltid i första hand till tågbolaget)

Vid frågor om Struktons arbeten, kontakta kommunikationschef Lisa Borges.

 

Läs mer om påskens avstängningar och trafikinfo om ersättningstrafik på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-04/trafikverket-forbattrar-jarnvagen-i-pask/