Nyheter

Premiär för Citybanan innebär nytt ansvar för Strukton Rail

08 07 2017

På måndag är det premiär för Citybanan i Stockholm, och redan på söndag håller Trafikverket invigningskalas på de nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Efter närmare nio år av byggnationer och många månaders noggranna tester, ska Stockholmarnas nya pendeltågsspår äntligen tas i trafik. Samtidigt frigörs dubbelt så mycket spårkapacitet i, till och från Stockholm.

Citybanan-mat-webb 

För Strukton Rail innebär trafikpremiären en ny fas i arbetet på Citybanan. På uppdrag av Trafikverket ansvarar Strukton Rail för Citybanans järnvägsteknik ända sedan banan gick i provdrift i september 2016. Innan dess var företaget huvudentreprenör för bygget av Citybanans spårsystem och har byggt stora delar av järnvägen i tunnlarna. Men eftersom banan hittills saknat tågtrafik så är det först nu som Struktons hela organisation startar sitt arbete.

‒ Vi ser fram emot premiären. Målet med vårt jobb är ju att bidra till en trafik som fungerar så bra som möjligt och det är först när tågen börjar gå som det arbetet får full effekt, säger Lars Schyllander, regionchef Strukton Rail.

I Struktons ansvar ingår förebyggande underhåll av Citybanans ban-, el- och signalsystem samt röjning av snö, löv och andra hinder som kan tänkas hamna på spåren. I det förebyggande underhållet ingår även att besikta järnvägssystemet och byta ut komponenter som slits, innan det upp står fel som kan orsaka problem i trafiken. Ifall någon del i systemet ändå går sönder ansvarar Strukton även för att avhjälpa felet.

‒ Här har vi en viktig uppgift att vara snabbt på plats om något händer, avslutar Lars.

För mer information om Strukton Rails arbete i Citybanan, kontakta Lisa Borges tel 010-480 56 22, lisa.borges@strukton.se.