Nyheter

Nu arbetar vi vidare för tågens punktlighet

14 11 2017

Trafikverket ger Strukton Rail ansvar för järnvägsunderhållet mellan Nässjö och Arlöv, samt mellan Älmhult och Olofström. Det nya uppdraget gäller från 2018-10-01 och sträcker sig fem år, med möjlighet till två års förlängning.

Strukton-Sodra-stam 

Olofströmsbanan är viktig för industrin och transporterna till och från Volvos fabrik i Olofström. Den andra järnvägssträckan heter Södra stambanan och är en av de mest trafikerade banorna i Sverige. Här passerar i snitt 400 tåg varje dygn, varav många är persontåg med arbetspendlare och privatpersoner som reser mellan storstäder i Mälardalen och Öresundsregionen. Den täta trafiken innebär att spåren och övrig järnvägsteknik belastas hårt och behöver mycket omsorg. Att Södra stambanan fungerar är samtidigt viktigt för övriga järnvägar - ett trafikstopp här kan i värsta fall innebära förseningar för resenärer och gods i hela landet. När tågen rullar så bidrar det istället till att andra samhällsfunktioner kan fungera.

‒ Strukton Rails arbete är viktigt eftersom järnvägsunderhållet bidrar till tågens punktlighet. Redan idag sköter vi delar av Södra stambanan och vi är väldigt glada att samarbetet med Trafikverket nu fortsätter på hela sträckan, säger Thomas Svensson, arbetschef Strukton Rail.

Det är sammanlagt 63 mil järnväg med tillhörande teknik för bana, el- och signalsystem som ska underhållas. Bland annat ansvarar Strukton Rail för att inspektera all järnvägsteknik, byta ut komponenter när de slits ut, åtgärda fel som kan uppstå och förbereda spåren inför snö och is under vintern.

 

Kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Borges vid frågor om underhållsarbetet på Olofströmsbanan och Södra stambanan. 010-480 56 22, lisa.borges@strukton.se.