Nyheter

Hur många varv runt jorden kör du?

21 12 2017

Julen är en bra tidpunkt att fråga sig hur hållbart vi lever. Så här års brukar konsumtion och energiförbrukning slå nya rekord, samtidigt som många av oss letar julklappar till familjemedlemmar som redan har allt. Även mellan företag ökar gåvorna på julen och från 2017 finns en ny svensk lag, som säger att stora och medelstora företag ska redovisa hur de arbetar för ökad hållbarhet i sin verksamhet. Nu har Strukton Rail tagit nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

Sweden_ldj 

Järnvägstransporter belastar vår miljö minimalt, men när spåren ska underhållas så behövs biltransport. Nu ser Strukton Rail över sina bilvanor.

Inför årsskiftet har Strukton, som underhåller spår och järnvägar i Skandinavien, satt upp nya hållbarhetsmål för 2018. Tidigare har företaget ringat in åtta prioriterade hållbarhetsområden tillsammans med sina intressenter, och av dessa har tre områden fått nya mål: Antikorruption, Utsläpp från transporter samt Leverantörsrelationer.

- Antikorruption är ett prioriterat mål för Strukton och våra kunder. Vi har en nollvision där vi mäter antalet fall av korruption mellan Strukton och andra organisationer. Begreppet korruption kan låta allvarligt men det handlar om att vi säkerställer ett affärsmässigt och professionellt bemötande i alla våra relationer, berättar hållbarhetsstrateg Johan Sundqvist.

När det gäller utsläpp från transporter har Strukton goda möjligheter att påverka till det bättre, menar Johan.

- Struktons kärnverksamhet är underhåll av spår och järnväg. Arbetet håller högt tempo och våra driftfordon färdas motsvarande ett varv runt jorden varje arbetsdag. Här finns mycket som vi vill förbättra. Till exempel ser vi över reserutinerna och har som mål att minska koldioxidutsläpp från våra bilar med tio procent, i relation till antalet anställda.

Målen för Struktons leverantörsrelationer kan delvis kopplas till de andra målen om antikorruption och minskade utsläpp. 2018 ska alla Struktons prioriterade leverantörer ha genomgått en leverantörskontroll då man tittar på om företagen klarar grundläggande krav och följer ISOs standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

_____________________

Vid frågor om Struktons hållbarhetsmål, kontakta Johan Sundqvist, 010-480 56 08, johan.sundqvist@strukton.se.