Nyheter

Fullsatt på Strukton Rails seminarium om järnvägens framtid!

03 07 2017

Under Almedalsveckan 3 juli höll Strukton Rail ett frukostseminarium om järnvägens roll i samhället, under rubriken Hur utvecklar vi järnvägen så att den möter samhällets behov?

Alme2_fix 

I panelen fanns Anna Lundman, underhållschef Trafikverket, Crister Fritzson, vd SJ, Jan Kilström, vd Green Cargo och Otto Nilsson, chef för Innovation & Teknik, Strukton Rail. Historikern och författaren Gunnar Wetterberg bidrog med historiskt perspektiv och en nutidsspaning på järnvägssystemet utifrån samhällets behov. Han hade gott sällskap av Björn Hasselgren, samhällsforskare vid KTH och tidigare ordförande i infrastrukturkommissionen. Moderator var Fredrik Berling.

Några frågor som ställdes till panelen var – Hur viktig är järnvägen? Hur bra, eller dåligt, fungerar Sveriges järnvägssystem idag? Vad upplever resenärer och transportörer? Lever infrastrukturen upp till våra förväntningar? Och om inte, vad behöver göras för att den ska fungera bättre? Den inledande fråga,n om hur viktigt järnvägssystemet är, drog ner skratt från både panelen och publiken. Det är naturligtvis helt avgörande! svarade en enig panel.

Och det var inte sista gången som panelens samtal fick publiken att dra på munnen. Stämningen var hög och publiken var lika engagerad som panelen. Att järnvägen är ett ämne som engagerar många märktes även på antalet besökare; seminariet blev fullsatt och inte ett hörn av lokalen var tomt. 

Avslutningsvis fick järnvägsrepresentanterna i panelen beskriva sin önskelista för järnvägssystemets fortsatta utveckling. Alla var eniga om att järnvägen är bättre än sitt rykte, men att sektorn kan utveckla nya arbetsmetoder för att öka punktligheten och tillgängligheten på järnvägen. I Anna Lundmans framtidsspaning ingick en fortsatt utveckling av underhållet på järnväg, med mer innovationer och digitala lösningar. Samtidigt beskrev hon Trafikverkets förväntningar på företag som levererar järnvägsunderhåll: ”Vi hoppas på modiga järnvägsentreprenörer som vågar testa nya underhållslösningar”.

FAKTA: Inför seminariet i Almedalen publicerade Dagens Industri en debattartikel från Strukton Rail, där företaget uppmanar järnvägssektorn att samlas kring en nollvision för järnvägsfel. Debattartikeln finns  här.