Nyheter

Strukton underhåller Citybanan

11 05 2016

År 2017 öppnar Stockholms nya järnväg för pendeltågstrafik. Citybanan är en sex kilometer lång bana som går genom tunnlar under centrala Stockholm. Det är Strukton som har byggt Citybanan och idag blev det klart att vi får ansvaret för järnvägsunderhållet när banan öppnar för trafik. I Struktons kontrakt med Trafikverket ingår all teknik för järnvägens spår-, el-, och signalsystem.

City 64 

‒ Det ska bli väldigt kul att få serva Stockholms nyaste spårsystem. Eftersom vi dessutom har byggt banan kan vi den väl, varje tunnelmeter är redan känd för oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander. 

Underhållskontraktet är tecknat med Trafikverket, gäller i fem år från och med 1 september 2016 och startar alltså med god marginal innan Citybanan slår upp stationsdörrarna för allmänheten. I och med premiären för Citybanan kommer fjärrtåg och pendeltåg att ta olika vägar genom staden. Medan pendeltågen viker av genom underjorden fortsätter fjärrtrafiken ovan jord via Centralbron och den så kallade Getingmidjan, innan den når Stockholms Central. Citybanan börjar vid Årstabron i söder och ansluter till Mälarbanan vid Karlberg, strax norr om Stockholms Central. Banan är dubbelspårig och innebär en fördubbling av spårkapaciteten genom centrala Stockholm.

Strukton Rail kommer ansvara för att Citybanan håller god standard. När trafiken tar paus nattetid är Strukton Rails tekniker ute och kontrollerar spåren, byter ut komponenter när det behövs och lagar om något går sönder. Om ett akut fel skulle uppstå när trafiken är igång så rycker Strukton ut och avhjälper felet.

FAKTA: Strukton Rail kommer att underhålla ca 11 379 spårmeter järnvägssystem mellan station Stockholm Södra och Tomteboda. Strukton ansvarar för ban-, el- och signalteknik samt avhjälpande underhåll, till exempel felavhjälpning. Citybanan består av dubbelspår. Den löper i tunnlar mellan Tomteboda och Stockholm södra och inkluderar de nya pendeltågsstationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City. Under Söderström går Citybanan i en sänktunnel på Mälarens botten. Underhållskontraktet gäller 2016-09-01 till 2022-04-30 med möjlighet till förlängning genom option på två år.