Nyheter

Säkerhetsplattform - Strukton Rail

18 02 2016

2016-02-18 Vi jobbar säkert eller inte alls. Så lyder den första av tio punkter i den nya säkerhetsplattform som järnvägsentreprenören Strukton Rail nu lanserar. Plattformen har tagits fram för att ta fasta på hur viktig säkerheten är i arbetet på landets järnvägar och i andra spårmiljöer.

Sparbyte-Strukton Rail 

– Lagar och föreskrifter ger ett grundläggande skydd i arbetet, men vi måste ställa högre krav än så på oss själva. Inget är så brådskande att det inte kan göras säkert, säger Niklas Andersson, säkerhetschef på Strukton Rail.

Strukton Rail är en av Sveriges största järnvägsentreprenörer. Erfarenheter från många års arbete på spåren ligger till grund för den nya säkerhetsplattformen. Anställda i hela företaget har bidragit i arbetet med att ta fram de tio punkterna.

– Att bygga, driva och underhålla trafikerade spår är alltid förenat med risker. Därför ställer vi hårda krav på våra nyanställda, våra underentreprenörer och när det kommer till ordning och reda på arbetsplatsen, säger Niklas Andersson.

Den nya säkerhetsplattformen är kortfattad och formulerad för att även den som inte har erfarenhet av arbete på spår ska kunna ta den till sig. Förhoppningen är att plattformen kan bli till nytta för hela järnvägsbranschen.

– Genom att alla aktörer på järnvägen samarbetar och delar med sig till varandra kan vi gemensamt arbeta vidare mot en säkrare arbetsmiljö. Flera åtgärder som vi på Strukton Rail har genomfört ingår idag i säkerhetsföreskrifterna vid allt spårarbete i Sverige, säger Niklas Andersson.

Säkerhetsplattformen finns att läsa här

För mer information, kontakta:
Niklas Andersson, säkerhetschef, Strukton Rail, 076-115 20 45, niklas.andersson@strukton.se
Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

Strukton Rail är en helhetsleverantör av infrastrukturlösningar för järnväg. Vi ansvarar för drift och underhåll på stora delar av Trafikverkets banor och förser SL:s spår med service och felavhjälpning.  Genom proaktivt underhåll bidrar Strukton Rail till löftet om en punktlig och säker spårtrafik. I Sverige arbetar 850 anställda och år 2015 hade företaget en omsättning på 2,5 miljarder.