Nyheter

Strukton Rail frias för Kimstadolyckan

08 07 2016

Järnvägsföretaget Strukton Rail frias för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka i Kimstad i Östergötland 2010. Det meddelade Norrköpings tingsrätt på fredagen. Åklagaren hade yrkat att Strukton Rail skulle betala 5 miljoner kronor i företagsbot.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill kolliderade tåget med grävmaskinens skopa. Olyckan ledde till att en person miste livet och att 15 personer skadades.

– Den friande domen bekräftar att det finns en otydlighet när det gäller säkerheten på järnvägen. Ansvarsfördelningen behöver förtydligas, och det är ett arbete som vi sedan tidigare bedriver tillsammans med andra företag i branschen och Trafikverket. Målet är att den tragiska olyckan i Kimstad 2010 aldrig ska behöva upprepas, säger Lisa Borges, kommunikationschef på Strukton Rail.

I februari lanserade Strukton Rail en ny säkerhetsplattform som i tio punkter sammanfattar de viktigaste principerna för ett högt säkerhetsmedvetande vid arbete på järnvägen. Anställda i hela företaget har bidragit i arbetet med att ta fram plattformen.

– Alla som arbetar med den svenska järnvägen har ett stort ansvar för att säkerheten prioriteras när vi tillsammans ska se till att tågen kommer fram i tid. Vi har ett gott samarbete med andra företag i branschen och med Trafikverket om säkerhetsfrågorna. Bland annat har vi ett nybildat samarbetsforum där säkerhet är en av kärnfrågorna, säger Lisa Borges.

För mer information: Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se