Nyheter

Rättegång ska ge svar om ansvarsföhållanden på järnväg

03 06 2016

På tisdagen inleddes rättegången i Norrköpings tingsrätt med anledning av tågolyckan i Kimstad i Östergötland 2010. Olyckan ledde till att en person miste livet och att ytterligare 18 personer skadades. Strukton Rail, som utförde arbete på platsen, vill att rättegången leder till att ansvarsförhållandena vid järnvägsarbeten tydliggörs.

Strukton Sparbyte 14 

Strukton Rail står i rättegången åtalade för arbetsmiljöbrott samt vållande till annans död och kroppsskada. Åklagaren yrkar att företaget åläggs en företagsbot om 2,5 miljoner kronor. Strukton Rail bestrider åtalet.

– Det var en oerhört tragisk olycka för alla inblandade. Det är bra att rättegången nu skapar klarhet i ansvarsfrågan, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail.
Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill träffades tåget av grävmaskinens skopa.

– Det finns oklarheter i hur ansvaret ska fördelas i den här sortens situationer. Det är viktigt att ansvaret för arbetsmiljön på landets järnvägar går hand i hand med befogenheter, säger Robert Röder.

Läs tidigare material från Strukton Rail:

  • Pressmeddelande 27 augusti 2015: Strukton Rail: Trafikverket ansvariga för olyckan i Kimstad
  • Pressmeddelande 29 juni 2015: Strukton Rail bestrider företagsbot för dödsolycka på järnväg
  • Debattartikel på SvD.se 29 juni 2015: ”Orimligt att inte nämna Trafikverkets ansvar”

För mer information:
Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se