Nyheter

Mätfordonet Hedwig förbättrar järnvägsunderhållet

29 06 2016

Nu blir det lättare att kartlägga underhållsbehovet hos landets spårväxlar. Under Almedalsveckan lanserar Strukton Rail den nya besiktningsvagnen Hedwig, som kontrollerar växlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Vagnen ingår i ett planeringssystem som ska göra underhållet mer effektivt och ekonomiskt.

Hedwig 

En spårväxel innehåller flera komponenter som är känsliga för påfrestningar, och vart femte tågstopp på järnvägen startar med ett växelfel. Den nya mätvagnen Hedwig samlar in data om spårväxlars skick betydligt snabbare och med större noggrannhet än dagens manuella mätningar.

– Att mäta samtliga 250 växlar vid Stockholms central tar exempelvis sex timmar för Hedwig. Motsvarande manuella mätning skulle ta flera veckor. Tack vare Hedwig kan underhållsarbetet genomföras smartare, effektivare och säkrare, säger Otto Nilsson, chef för Innovationer och utveckling på Strukton Rail.

Den nya besiktningsvagnen mäter växlarnas skick med ett axeltryck på 11 ton, samma belastning som för ett vanligt tåg, vilket gör det möjligt att få fram uppgifter som stämmer exakt med verkligheten. För järnvägsanställda är besiktningsmetoden dessutom säkrare eftersom den innebär att ingen person behöver vistas i spåret.

– Den svenska järnvägen lider av en underhållsskuld som har byggts upp under många år. I takt med ökade tågtransporter har trängseln på spåren ökat, vilket minskar utrymmet för järnvägsunderhåll. Därför är Hedwig en viktig nyckel till en bättre och säkrare järnväg, säger Strukton Rails vd Robert Röder.

Hedwig är det svenska namnet på ett besiktningsfordon som har utvecklats i Nederländerna och Italien, där den har använts i långsiktigt järnvägsunderhåll sedan många år. Med start i mitten av augusti kommer vagnen att lanseras genom en turné till flera orter i Sverige. Växlarna i Stockholms tunnelbana kommer att mätas av Hedwig under de sista veckorna i augusti.

För mer information:
Otto Nilsson, chef Innovationer och utveckling Strukton Rail, 070-640 27 99, otto.nilsson@strukton.se  
Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se

Se filmen om Hedwig: https://www.youtube.com/watch?v=SxrN5JR_fts&feature=youtu.be