Nyheter

Strukton Rail bestrider företagsbot för dödsolycka på järnväg

29 06 2015

Strukton Rail har av åklagare stämts på 2,5 miljoner kronor för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en tågolycka 2010. Olyckan skedde i Kimstad i Östergötland och ledde till att en person miste livet och att 15 personer skadades. Strukton Rail bestrider företagsboten och hävdar att även Trafikverket bär ansvar för olyckan.

– Vi hade arbetsmiljöansvaret på platsen och därför har vi en stor del av ansvaret för den mycket tragiska järnvägsolyckan. Men åklagaren borde även peka ut Trafikverket som ansvariga, bland annat eftersom de trots önskemål från oss inte hade sänkt hastigheten på spåret, säger Robert Röder, vd på Strukton Rail.

I en stämningsansökan från kammaråklagare Jan Olof Andersson som lämnats in till Norrköpings tingsrätt stäms Strukton Rail för arbetsmiljöbrott, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Vid olyckstillfället bedrev Strukton Rail spårarbete på Trafikverkets uppdrag. En spårgående grävmaskin halkade av spåret, och när ett X2000-tåg passerade på spåret intill träffades tåget av grävmaskinens skopa.

Före olyckan hade Strukton Rail begärt sänkt hastighet till 70 kilometer i timmen för tågen på det intilliggande spåret. Trafikverket beviljade först hastighetssänkningen, men ändrade sedan tillbaka till full hastighet på den aktuella sträckan. Tåget som krockade med arbetsfordonet höll 133 kilometer i timmen.

– Om hastighetsgränsen i stället hade varit 70 kilometer i timmen så hade situationen inte blivit lika allvarlig. I bästa fall hade olyckan kunnat undvikas helt. Vi vill att även Trafikverkets ansvar tydliggörs, så att pressen ökar på myndigheten att tillsammans med branschen ta ansvar för säkerheten på landets järnvägar, säger Robert Röder.

För mer information:
Robert Röder, vd, Strukton Rail, 076-115 20 10, robert.roder@strukton.se
Lisa Borges, kommunikationschef, Strukton Rail, 076-115 26 22, lisa.borges@strukton.se