Nyheter

Strukton bygger norra förbindelsen till Citybanan

04 05 2015

Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att rusta upp spårsystemet vid Tomteboda, strax norr om Stockholms central. Arbetet inleds i september 2015 och kommer att vara klart i augusti nästa år. När Citybanan är färdigbyggd 2016, kommer den just här att kopplas ihop med järnvägen som tar både fjärr- och pendeltågstrafiken norrut. En stor del av Struktons arbeten kommer att utföras på nätter och helger för att störa den passerande tågtrafiken så lite som möjligt.

Tomteboda Strukton 

‒ De mest avancerade arbetsmomenten sker under några intensiva veckor i samband med påsken nästa år. Då ska tre gamla växlar lyftas ut och ersättas med sju nya, samtidigt som signalsystemet på hela sträckan ska kopplas om. Det blir ett intensivt jobb som bland annat kräver tunga lyft med en jättestor kran, berättar Struktons ansvariga platschef Janne Larsson.

Redan idag arbetar Strukton med rustning av järnvägen vid Tomteboda och har hittills monterat in 13 nya växlar. 

Kontakta Strukton Rails kommunikationschef Lisa Borges för mer information om Strukton Rails arbeten i Tomteboda och på Citybanan.
Tel 010-480 56 22
e-post: lisa.borges@strukton.se