Nyheter

Ny chef för Strukton Rails norra region

15 09 2015

1 januari 2016 tillträder Otto Nilsson som regionchef på Strukton Rail. Han lämnar därmed uppdraget som VD för Inlandsbanan, för att återvända till Strukton där han varit kvalitets- och säkerhetschef fram till 2008.

otto 

När Otto lämnade Strukton Rail 2008 gick han till en tjänst som haveriutredare och avdelningschef för sjöfart och spårtrafik vid Statens Haverikommission. 2011 blev Otto VD för Inlandsbanan AB samt de två dotterbolagen Inlandståg och Destination Inlandsbanan. Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 Inlandsbanan på uppdrag av staten. Inlandståg är tågoperatör för både person- och godstrafik medan Destination Inlandsbanan är verksamt inom turistnäringen. Under Ottos tid som VD har Inlandsbanans anläggning utvecklats och fått bättre bärighet. Numera kan banan ta emot tyngre godstrafik och fungerar stundtals som ett komplement till kringliggande banor.

- Otto Nilsson har en bred järnvägsbakgrund och en fantastisk kompetens inom järnvägssäkerhet, kvalitet och affärsutveckling, vilket kommer att vara en stor tillgång i Struktons arbete på många områden. Otto är dessutom en mycket uppskattad kollega och han är varmt välkommen tillbaka till oss, säger Robert Röder, vd Strukton Rail.