2015

  • 07 01 2015

    STRUKTON RAIL FÅR NYTT UPPDRAG I SÖDRA SVERIGE

    1 september 2015 tar Strukton Rail över drift och underhåll av järnvägsområdet runt Malmö. Uppdraget kommer från Trafikverket och har i dagarna tilldelats efter en upphandling i konkurrens med andra järnvägsentreprenörer. Kontraktet har ett värde på 482 miljoner kronor och gäller i fem år, med möjlighet till förlängning genom option på ytterligare två år.

    Läs mer