Nyheter

Haverikommissionens rapport om säkerhet i järnvägsarbeten

20 11 2014

2014-11-20 Idag släpptes Haverikommissionens temarapport om säkerhet vid arbeten i spårmiljö. Underlag för rapporten är de tillbud och olyckor som rapporterades in till Haverikommissionen år 2012, från branschens tre största järnvägsentreprenörer Infranord, Strukton Rail och Balfour Beatty Rail.

I rapporten konstateras ett antal systembrister i kontakten mellan järnvägsentreprenörerna och Trafikverket, samt i Transportstyrelsens kontroll av Trafikverket. Haverikommissionen pekar på ett antal förbättringsområden där bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket rekommenderas att ändra sitt arbetssätt. Man uppmärksammar också händelser där både Trafikverket och entreprenörerna har brustit i sin lokalkännedom vid arbeten i spårmiljö. Enligt gällande rutiner ska Trafikverket förse entreprenören med den lokala information som behövs för att utföra spårarbetet.

Hos medlemmarna i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ), har vi hittat exempel på händelser där järnvägsanställda har saknat lokalkännedom och därför exempelvis säkrat fel spårsträckor inför ett spårarbete. Utifrån den här problematiken har järnvägsbranschen föreslagit Trafikverket ett samarbetsprojekt, för att komma tillrätta med problemet. Resultatet av samarbetet kommer att bli en sökfunktion för geografisk information på Trafikverkets hemsida, tillsammans med nya rutiner för att entreprenörerna ska kunna arbeta med funktionen på ett effektivt sätt.

Innan det nya systemet är igång förlitar sig Strukton Rail på sin egen lokalkännedom vid arbeten i spårmiljö, eftersom entreprenörens lokalkännedom idag är större än Trafikverkets.