Nyheter

Felciterad Struktonchef i Sekotidningen

13 06 2014

I en artikel publicerad i Sekotidningen 2014-06-13 citeras Strukton Rails personalchef Gunnar Strömberg angående ett personalärende, som anmälts till arbetsdomstolen av fackförbundet Seko. Gunnar Strömberg blev först felaktigt citerad av Sekotidningen, vilket gjorde att texten fick en missvisande innebörd. I efterhand har Sekotidningen rättat citatet i sin webbupplaga.

Läs Sekotidningens artikel, inklusive det rättade uttalandet genom att följa länken nedan. 
http://sekotidningen.se/artikel/seko-tar-strukton-till-ad/