Nyheter

Bokföringsfel i Balfour Beatty Rail Danmark

06 11 2014

STOCKHOLM 2014-11-05 Efter Strukton Rail ABs förvärv av Balfour Beatty Rails danska verksamhet i januari och den efterföljande fusionen mellan bolagen, står det klart att det danska bolaget har utsatts för ekonomiska oegentligheter och bokföringsfel under en längre tid. Strukton Rail utreder nu bakomliggande orsaker, samtidigt som styrelsen meddelar att redovisningschefen lämnar bolaget.

‒ Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på den här händelsen. Nu vidtar vi kraftfulla åtgärder för att säkerställa att inget liknande ska kunna inträffa i framtiden, säger Robert Röder, styrelseordförande i det danska bolaget.

För ytterligare information, kontakta Robert Röder: 076-115 20 10