2014

 • 20 11 2014

  Haverikommissionens rapport om säkerhet i järnvägsarbeten

  2014-11-20 Idag släpptes Haverikommissionens temarapport om säkerhet vid arbeten i spårmiljö. Underlag för rapporten är tillbud och olyckor som rapporterades in till Haverikommissionen år 2012 från branschens tre största järnvägsentreprenörer Infranord, Strukton Rail och Balfour Beatty Rail.

  Läs mer

 • 06 11 2014

  Bokföringsfel i Balfour Beatty Rail Danmark

  STOCKHOLM 2014-11-05 Efter Strukton Rail ABs förvärv av Balfour Beatty Rails danska verksamhet i januari och den efterföljande fusionen mellan bolagen, står det klart att det danska bolaget har utsatts för ekonomiska oegentligheter och bokföringsfel under en längre tid. Strukton Rail utreder nu bakomliggande orsaker.

  Läs mer

 • 03 09 2014

  Strukton Rail varslar om övertalighet

  Strukton Rail AB varslar om övertalighet på cirka 50 tjänster. Varslet ingår i åtstramningar som företaget genomför i anpassning till den vikande marknaden och till de nedskärningar på 1,5 miljarder kronor i Trafikverkets budget som har meddelats för år 2015/2016. Under hösten ska företaget genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 45 miljoner kronor.

  Läs mer

 • 23 06 2014

  Invigning av projekt Söderåsbanan - etapp 2

  På uppdrag av Trafikverket kommer Strukton Rail att rusta upp hela Söderåsbanan mellan orterna Åstorp och Teckomatorp. Arbetet pågår under större delen av 2015 och torsdag 19 juni invigdes etappen av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Det är en genomgående satsning som både kommer att stärka skyddet för vägtrafikanter och öka Söderåsbanans kapacitet att ta emot fler, tyngre och snabbare tåg.

  Läs mer

 • 13 06 2014

  Felciterad Struktonchef i Sekotidningen

  I en artikel publicerad i Sekotidningen 2014-06-13 citeras Strukton Rails personalchef Gunnar Strömberg angående ett personalärende, som anmälts till arbetsdomstolen av fackförbundet Seko. Gunnar Strömberg blev först felaktigt citerad av Sekotidningen, vilket gjorde att texten fick en missvisande innebörd. I efterhand har Sekotidningen rättat citatet i sin webbupplaga.

  Läs mer

 • 02 06 2014

  Strukton underhåller Nynäsbanan och Västra stambanan

  Strukton Rail har fått Trafikverkets uppdrag att ansvara för järnvägens infrastruktur i södra Storstockholm. Det nya avtalet gäller från 1 oktober 2014 och omfattar drift och underhåll av bandelarna Västra stambanan och Nynäsbanan, mellan Älvsjö och orterna Gnesta och Nynäshamn.

  Läs mer

 • 31 03 2014

  Ingen övertalighet vid Struktons förvärv

  Ingen personal blir övertalig i samband med Struktons köp av Balfour Beatty Rail AB. Alla anställda behåller jobbet, samtidigt som det blir vissa förändringar i ansvars- och rollfördelningen inom Strukton.

  Läs mer

 • 09 01 2014

  Anders Gärdström tillträder som vice vd på Strukton Rail

  STOCKHOLM 2014-01-09 Anders Gärdström lämnar sin post som vd i Balfour Beatty Rail Skandinavien för att inleda uppdraget som vice vd i Strukton Rail AB, med tillträde den 9 januari 2014. Förändringen sker i samband med att Strukton slutför förvärvet av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet.

  Läs mer